SBT Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 12 - My Future Career - Nghề nghiệp tương lai của ..

Phonetics - trang 48 - Unit 12 - SBT tiếng Anh 9 mới


Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practise reading them out. Nick và Tom đang thảo luận về công việc mới của họ. Đánh dấu ngữ điệu trong câu nói của Tom, đọc to các câu đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practise reading them out.
Nick và Tom đang thảo luận về công việc mới của họ. Đánh dấu ngữ điệu trong câu nói của Tom, đọc to các câu đó.

1. Nick:    The work itself is interesting.

Tom:    Interesting? It is absolutely fascinating!

2. Nick:   The working conditions are good.

Tom:    Good? They are superb!

3. Nick:    The boss is quite nice.

Tom:    Nice? He is delightful!

4. Nick:    Our supervisor is pleasant.

Tom:    Pleasant? She is brilliant!

5. Nick:   The wages are OK.

Tom:    OK? They are fantastic!

6. Nick:    The pay for overtime is decent.       

Tom: Decent? It is absolutely incredible!

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

Bài 2

Task 2. The response to each of the pair of sentences below is the same, but the speakers have opposing attitudes. Read out each pair of responses and draw arrows to show if you think the tone of voice will be flat or high. 

Câu trả lời cho mỗi tình huống dưới đây là giống nhau nhưng giọng điệu có sự khác biệt. Đọc to và làm rõ sự khác biệt đó.

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án:  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài