Phonetics - trang 19 - Unit 3 – SBT tiếng Anh 9 mới


Practise saying these sentences, paying attention to how the verb forms of be are pronounced.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Practise saying these sentences, paying attention to how the verb forms of be are pronounced.
(Luyện tập nói những câu sau, chú ý làm thế nào để phát âm động từ be.)

Lời giải chi tiết:

1. - Aren't you interested in taking this course?

- I am. But I'm not sure when to take it.

Tạm dịch: 

-Bạn có hứng thú với khóa học này không?

- Tôi có. Nhưng tôi không chắc chắn khi nào nên dùng nó.

 

2. Minh Duc is interested in playing football, but Hoang Thu isn't.

Tạm dịch: Minh Đức thích chơi bóng đá, nhưng Hoàng Thu thì không.


3. Do you think they are coming?

- Yes, they are coming. Don't worry.

Tạm dịch: 

Bạn có nghĩ rằng họ đang đến?

- Vâng, họ đang đến. Đừng lo lắng.

 

4. - Are you tired?

- Yes, I am.

Tạm dịch: 

- Bạn có mệt không?

- Tôi có.

 

5. - Aren't you taking the bus? It's very far to walk.      

- Yes, I am taking the bus. When is the next one coming?

Tạm dịch:

-Anh không đi xe buýt à? Nó rất xa để đi bộ.

- Vâng, tôi sẽ đi xe buýt. Khi nào thì cái tiếp theo đến?

Bài 2

Task 2. Look at the verb form of be in bold in each pair of sentences. Which one should be stressed? Tick Yes or No and then practise saying both of them.

(Nhìn vào dạng của động từ be trong mỗi cặp câu dưới đây. Từ nào cần đánh trọng âm? Tích Có hoặc Không rồi luyện nói tất cả các từ. )

 

Yes

No

1. A. is it important for teenagers to learn life skills?

  B. Isn't it important for teenagers to learn life skills?

 

 

2. A. He was frustrated.

B - Was he frustrated?

  - Yes, he was

 

 

3. - Isn't swimming your favourite sport?

     - Yes, swimming is my favourite sport, but today the water is too cold for me.

     - Swimming is my favourite sport.

 

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Yes

No

1. A. is it important for teenagers to learn life skills?

B. Isn't it important for teenagers to learn life skills?

o   

 

x

2. A. He was frustrated.

- Was he frustrated?

- Yes, he was.

 

o   

X

3.- Isn't swimming your favourite sport?

- Yes, swimming ]s my favourite sport, but today the water is too cold for me.

- Swimming is my favourite sport.

o   

x

 

Bài 3

Task 3. Underlined the verb forms of be which should be stressed in the following sentences. Then practise saying them.

(Gạch chân dạng của động từ be cái cần đánh trọng âm trong những câu dưới đây. Rồi luyện tập nói.)

1. He wasn't depressed. He was just a bit worried.

2. Isn't this painting beautiful?

3. - Are you going to the supermarket now?

-  Yes, I am. Do you need something

4. - I thought he wasn't good at cooking.

-   Oh yes, he is. He can cook almost anything.

5. - Is it raining?

-   No, it isn't. We can go now.

Lời giải chi tiết:

1. He wasn't depressed. He was just a bit worried.

2. Isn't this painting beautiful?

3. - Are you going to the supermarket now?

-  Yes, I am. Do you need something

4. - I thought he wasn't good at cooking.

-   Oh yes, he is. He can cook almost anything.

5. - Is it raining?

-   No, it isn't. We can go now.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.