Speaking - trang 24 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới


Đề bài

Choose correct statement (A-F) to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.
Chọn đáp án đúng từ A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Luyện tập với bạn bè.

A. What does that word mean?

B. How do you pronounce this?

C. Did I pronounce that correctly?

D. Sure, what do you want to know?

E. If you talk to your American friends every day, you'll improve quickly.

F. Do you understand?

 

Mary: Duong, do you like studying English?

Duong: I do like studying English, and I can read it well, but speaking can be difficult.

Mary: It's not that hard. (1) ____________
Duong: I have my book from class here. How do you s this word?do like studying English, and I can read it w< but speaking can be difficult.

Duong: Can I ask you a question?

Mary: (2) ____________

Mary: It's pronounced microwave.

Duong: Sorry, I don't understand. (3) ____________

Mary: A microwave is a type of oven that cooks or he< food very quickly using electromagnetic wav rather than heat. (4) ____________    

Duong: Yes, I think so. Can you say it again?

Mary: Microwave.

Duong: Microwave. (5)______________

Mary: Yes, that's right. That's very good.

Duong: Thank. And this word? (6)

Mary: That word is pronounced iron.

Duong: Thanks so much.

 

Lời giải chi tiết

Key - Đáp án:

1.E            2. D          3. A               4. F              5. C                6. B

Tạm dịch: 

Mary: Dương, bạn có thích học tiếng Anh không?

Dương: Tôi thích học tiếng Anh, và tôi có thể đọc tốt, nhưng nói thì có thể khó.

Mary: Không khó đâu. Nếu bạn nói chuyện với bạn bè Mỹ mỗi ngày, bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.

Dương: Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi không?

Mary: Chắc chắn, bạn muốn biết điều gì?

Dương: Tôi có cuốn sách của tôi từ lớp học ở đây. Làm thế nào để bạn có từ này? Làm như học tiếng Anh, và tôi có thể đọc nó khá tốt nhưng nói có thể khó khăn.

Mary: Đó được đọc là lò vi sóng.

Dương: Xin lỗi, tôi không hiểu. Chữ đó có nghĩa là gì?

Mary: Lò vi sóng là loại lò nướng nấu hoặc làm thức ăn rất nhanh bằng cách sử dụng sóng điện từ thay vì nhiệt. Bạn hiểu không?

Dương: Vâng, tôi nghĩ thế. Bạn có thể nói lại không?

Mary: Lò vi sóng.

Dương: Lò vi sóng. Tôi đã phát âm đúng không?

Mary: Vâng, đúng rồi. Điều đó rất tốt.

Dương: Cảm ơn. Và từ này? Bạn phát âm nó như thế nào?

Mary: Từ đó được phát âm là sắt.

Dương: Cảm ơn rất nhiều.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Reading - trang 25 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Read the paragraph and choose the most suitable answer A, B, C or D for each of the gaps. Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.

 • Writing - trang 27 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  For each of the sentences below, write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the given word. This word must not be altered in any way. Viết lại các câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi. Sử dụng từ gợi ý.

 • Test Yourself 3 - Kiểm tra cá nhân 3 - trang 28

  Complete the short conversations below with phrases/questions from the box. Then mark with the correct tone using falling, rising, or falling-rising arrows. (1 p) Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các cụm từ/câu hỏi cho trước. Ký hiệu bằng mũi tên lên, xuống để đánh dấu âm điệu.

 • Vocabulary & Grammar - trang 21 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Choose the best answer A, B, C, or D to complete the sentences. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.

 • Phonetics - trang 20 - Unit 9 - SBT tiếng Anh 9 mới

  Do you think the tone of voice goes up or down at the end? Draw rising or falling arrows in the responses (B). Then practise reading the short conversations.Bạn cho rằng các câu trả lời dưới đây cần lên hay xuống giọng? Đánh dấu bằng các mũi tên lên xuống cho các câu B. Luyện tập với bạn bè.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.