Speaking - trang 36 - Unit 10 - SBT tiếng Anh 9 mới


Put the sentences A-F in their appropriate place to complete the conversation. Xếp các câu sau A-F vào đúng vị trí để hoàn thành đoạn hội thoại.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Put the sentences A-F in their appropriate place to complete the conversation.
Xếp các câu sau A-F vào đúng vị trí để hoàn thành đoạn hội thoại.

Lời giải chi tiết:

Key - Đáp án:

1.C           2. E           3. F           4. A             5. B               6. D

Tạm dịch: 

- Bạn đã từng xem bộ phim mới về một phi hành gia sống trên sao Hỏa chưa?

- Có phải nó tên là “The Martial” không? Không, tôi chưa xem nó. Nhưng tấm poster có vẻ rất hấp dẫn!

- Đó là Matt Damon trong tấm poster. Anh ấy được cho là đã chết cùng phi hành đoàn của anh ấy và bỏ lại một mình trên sao Hỏa.

- Tại sao lại như thế?

- Họ đã bị đuổi bởi một cơn bão táp, và Matt Damon đã bị chia tách với những người còn lại.

- Anh ấy đã sinh tồn bằng việc trồng khoai tây để ăn.

- Trồng khoai tây trên sao Hỏa ư?

- Đúng, anh ấy biết bởi vì anh ấy là một nhà thực vật học. 

- Cuối cùng anh ấy có được giải cứu không? 

- Tôi không biết nữa. Tôi cũng chưa xem nó!

Bài 2

Task 2. Look a the timeline of early aviation history. Describe the timeline to a partner, using the past simple and past perfect. 

Nhìn vào thời gian biểu dưới đây. Miêu tả với bạn, sử dụng thì quá khứ và quá khứ hoàn thành. 

Example:
When Sir George Cayley built and flew the world's first successful model glider in 1804, the Me brothers had already built a manned hot-air balloon. 

Lời giải chi tiết:

 Đáp án:

When Sir George Cayley built and flew the world's first successful model glider in 1804, the Montgolfier brothers had already built a manned hot-air balloon.
Before MadameTherese Peltier flew solo in an aeroplane, Sir George Cayley had built and flown the world's first successful model glider.
Before the first manned flight was made by the Wright brothers, hot-air balloon with human fliers had been built by the Montgolfier brothers.
Madame Therese Peltier had flown solo in an aeroplane before the first sustained intematiora commercial passenger air service was operated between Paris and Brussels.

Tạm dịch: 

Khi Sir George Cayley xây dựng và bay máy bay lượn thành công đầu tiên trên thế giới vào năm 1804, anh em nhà Montgolfier đã chế tạo một quả cầu khí nóng có người lái.

Trước khi Madame Therese Peltier bay solo trên máy bay, Sir George Cayley đã chế tạo và bay chiếc máy bay lượn thành công đầu tiên của thế giới.

Trước chuyến bay đầu tiên do anh em nhà Wright thực hiện, balô khí nóng với những người phi công đã được các anh em Montgolfier xây dựng. 

Madame Therese Peltier đã bay solo trên máy bay trước khi tuyến vận chuyển hành khách thương mại quốc tế duy nhất được vận hành giữa Paris và Brussels.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí