Bài 85 : Hình tam giác


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 VBT toán 5 bài 85 : Hình tam giác với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu) : 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các góc có trong mỗi tam giác.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Vẽ đường cao tương ứng với đáy MN của mỗi hình tam giác : 


Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ và ê ke để vẽ đoạn thẳng xuất phát từ đỉnh K và vuông góc với đáy MN.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Vẽ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình để tạo thành hình mới có hai hình tam giác : 

 

Phương pháp giải:

Dựa vào các đặc điểm của hình tam giác : một hình tam giác có ba cạnh, ba đỉnh và ba góc. 

Lời giải chi tiết:

Ta có thể vẽ như sau :

Bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

 

a) Hình chữ nhật ABCD có .......... ô vuông

b) Hình tam giác EDC có ........ ô vuông (cứ 2 nửa ô vuông gộp lại thành 1 ô vuông)

c) Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD gấp ...... lần số ô vuông của hình tam giác EDC

d) Số ô vuông của hình tam giác EDC bằng ..... số ô vuông của hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ đếm số ô vuông của mỗi hình và trả lời câu hỏi của bài toán. 

Lời giải chi tiết:

a) Hình chữ nhật ABCD có 32 ô vuông.

b) Hình tam giác EDC có 16 ô vuông (cứ 2 nửa ô vuông gộp lại thành 1 ô vuông).

c) Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần số ô vuông của hình tam giác EDC. 

d) Số ô vuông của hình tam giác EDC bằng \(\displaystyle {1 \over 2}\) số ô vuông của hình chữ nhật ABCD. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 156 phiếu
 • Bài 86 : Diện tích hình tam giác

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 105, 106 VBT toán 5 bài 86 : Diện tích hình tam giác với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 87 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 106, 107, 108 VBT toán 5 bài 87 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 88 : Luyện tập chung

  Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 108, 109, 110 VBT toán 5 bài 88 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 89 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 111, 112 VBT toán 5 bài 89 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí