Vở bài tập Toán 5 Chương 4 : Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Bài 136 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 5 bài 136 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một người đi bộ được 14,8km trong 3 giờ 20 phút. Tính vận tốc của người đi bộ với đơn vị đo là m/phút.

Phương pháp giải:

- Đổi quãng đường sang đơn vị mét.

- Đổi thời gian sang đơn vị phút.

- Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 3 giờ 20 phút = 200 phút

        14,8km = 14800m          

Vận tốc của người đi bộ là :

14800 : 200 = 74 (m/phút)

                                  Đáp số : 74 m/phút.

Bài 2

Một ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai đầu của một quãng đường và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ 15 phút ô tô và xe máy gặp nhau. Biết ô tô đi với vận tốc 54 km/giờ, xe máy đi với vận tốc 38 km/giờ. Tính quãng đường đó.

Phương pháp giải:

- Đổi : 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ.

- Tìm quãng đường ô tô đi được = Vận tốc ô tô x thời gian

- Tìm quãng đường xe máy đi được = Vận tốc xe máy x thời gian.

- Độ dài quãng đường = quãng đường ô tô đi được + quãng đường xe máy đi được (Vì hai xe chuyển động ngược chiều)

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ.

Quãng đường ô tô đi trong 2 giờ 15 phút là :

54 × 2,25 = 121,5 (km)

Quãng đường xe máy đi trong 2 giờ 15 phút là :

38 ×  2,25 = 85,5 (km)

Độ dài quãng đường đó là :

121,5 + 85,5 = 207 (km)

                                      Đáp số : 207km.

Bài 3

Một người đi bộ đi quãng đường AB trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 4,2 km/giờ. Hỏi nếu người đó đi xe đạp với vận tốc bằng \(\displaystyle{5 \over 2}\) vận tốc đi bộ thì sau bao nhiêu thời gian đi hết được quãng đường nói trên ? 

Phương pháp giải:

- Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.

- Độ dài quãng đường AB = vận tốc người đi bộ  x thời gian

- Vận tốc của người đi xe đạp = vận tốc người đi bộ x \(\displaystyle{5 \over 2}\).

- Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB = quãng đường AB : vận tốc của người đi xe đạp

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường AB dài là :

4,2 × 2,5 = 10,5 (km) 

Vận tốc người đi xe đạp là :

 4,2 × \(\displaystyle  {5 \over 2}\) = 10,5 (km/giờ)

Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB là :

10,5 : 10,5 = 1 (giờ)

                           Đáp số : 1 giờ.

Bài 4

Một ô tô đi từ thành phố A lúc 10 giờ 35 phút và đến thành phố B lúc 15 giờ 57 phút. Dọc đường lái xe nghỉ ăn trưa mất 1 giờ 22 phút. Biết rằng hai thành phố cách nhau 180km, tính vận tốc của ô tô.

Phương pháp giải:

- Tìm thời gian ô tô đi từ A đến B tính cả thời gian nghỉ = 15 giờ 57 phút - 10 giờ 35 phút

- Thời gian thực tế ô tô đi = thời gian ô tô đã đi tính cả thời gian nghỉ – thời gian nghỉ ăn trưa.

- Vạn tốc ô tô = quãng đường : thời gian thực tế ô tô đi

Lời giải chi tiết:

Thời gian ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B tính cả thời gian lái xe nghỉ ăn trưa là :

15 giờ 57 phút – 10 giờ 35 phút = 5 giờ 22 phút

Thời gian ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B không tính thời gian lái xe nghỉ ăn trưa là :

5 giờ 22 phút – 1 giờ 22 phút = 4 giờ

Vận tốc của ô tô là :

180 : 4 = 45 (km/giờ)

                               Đáp số : 45 km/giờ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 211 phiếu
 • Bài 137 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 5 bài 137 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 138 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài 138 : Luyện tập chungvới lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 135 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 134 : Thời gian

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài 134 : Thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 133 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài 133 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 132 : Quãng đường

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 VBT toán 5 bài 132 : Quãng đường với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 131 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 5 bài 131 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 130 : Vận tốc

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 5 bài 130 : Vận tốc với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 129 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 VBT toán 5 bài 129 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 128 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 VBT toán 5 bài 128 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 127 : Chia số đo thời gian cho một số

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 56, 57 VBT toán 5 bài 127 : Chia số đo thời gian cho một số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 126 : Nhân số đo thời gian với một số

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 55 VBT toán 5 bài 126 : Nhân số đo thời gian với một số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 125 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 5 bài 125 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 124 : Trừ số đo thời gian

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 51, 52 VBT toán 5 bài 124 : Trừ số đo thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 123 : Cộng số đo thời gian

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 50, 51 VBT toán 5 bài 123 : Cộng số đo thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 122 : Bảng đơn vị đo thời gian

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 49, 50 VBT toán 5 bài 122 : Bảng đơn vị đo thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.