Bài 158 : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 100 VBT toán 5 bài 158 : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Đặc biệt đối với phép trừ: nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi  đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường . 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính :

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một người đi bộ đi được quãng đường dài 6km với vận tốc 5km/giờ. Hỏi người đó đã đi hết bao nhiêu thời gian ?

Phương pháp giải:

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 6km

vận tốc 5km/giờ

Thời gian: .... giờ?

Bài giải

Thời gian người đi bộ đi hết 6km là :

6 : 5 = 1,2 (giờ)

1,2 giờ = 1 giờ 12 phút

 Đáp số : 1 giờ 12 phút.

Bài 4

Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 15 phút và đến Bắc Ninh lúc 9 giờ. Dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Vận tốc của xe máy là 32 km/giờ. Hỏi quãng đường từ nhà người đó đến Bắc Ninh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

- Thời gian đi  = Thời gian đến - thời gian xuất phát – thời gian nghỉ (nếu có).

- Quãng đường =  vận tốc × thời gian.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đi: 7 giờ 15 phút

Đến: 9 giờ

Nghỉ: 15 phút

Vận tốc: 32 km/giờ

Quãng đường: ... km?

Bài giải

Tính cả thời gian nghỉ, người đó đi từ nhà đến Bắc Ninh hết số thời gian là :

9 giờ - 7 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút

Không tính thời gian nghỉ, người đó đi từ nhà đến Bắc Ninh hết số thời gian là : 

1 giờ 45 phút – 15 phút = 1 giờ 30 phút

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ 

Quãng đường từ nhà người đó đến Bắc Ninh dài số ki-lô-mét là :

32 × 1,5 = 48 (km)

                       Đáp số : 48km.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 364 phiếu
 • Bài 159 : Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101, 102, 103 VBT toán 5 bài 159 : Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 160 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 103, 104, 105 VBT toán 5 bài 160 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 161 : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 106, 107 VBT toán 5 bài 161 : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 162 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 107, 108 VBT toán 5 bài 162 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 163 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 109, 110, 111 VBT toán 5 bài 163 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí