Bài 148 : Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86, 87 VBT toán 5 bài 148 : Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

 

 

Điền “ > ; < ; =” thích hợp vào chỗ chấm :

 

Phương pháp giải:

Đổi số đo ở hai vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau. 

 

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

 

 

Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy là 250m, chiều cao bằng \(\displaystyle {3 \over 5}\) tổng độ dài hai đáy. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 64kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

 

Phương pháp giải:

- Tính chiều cao = tổng độ dài hai đáy × \(\dfrac{3}{5}\).

- Tính diện tích = tổng độ dài hai đáy × chiều cao : 2.

- Số ki-lô-gam thóc thu được = diện tích : 100 × 64

 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tổng hai đáy: 250 m

Chiều cao: \(\displaystyle {3 \over 5}\) tổng hai đáy

100m2 : 64kg thóc

Thửa ruộng: ... tấn thóc?

Bài giải

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

 \(250 \times\dfrac{3}{5}= 150\,\left( m \right)\)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là :

\(250 \times 150 : 2 = 18750\,\left( {{m^2}} \right)\) 

Cả thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là :

\(18750 : 100 ⨯ 64 = 12000\;(kg)\) 

\(12000kg = 12\) tấn

                                 Đáp số : \(12\) tấn.

 

Bài 3

 

 

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4m, chiều cao 2,8m (các kích thước ở trong lòng bể). Biết rằng 85% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi :

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước ?

b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét ?

 

Phương pháp giải:

- Tính thể tích của bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

- Tính thể tích nước đang có trong bể = thể tích của bể : 100 × 85.

- Chiều cao mực nước = thể tích nước trong bể : diện tích đáy bể

 

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của bể nước là :

\(4 ⨯ 4 ⨯ 2,8 = 44,8\;(m^3)\) 

Số lít nước có trong bể là : 

 \(44,8 : 100 \times 85= 38,08\,\left( {{m^3}} \right)\)

\(38,08m^3= 38080dm^3= 38080l\)

b) Diện tích đáy bể là :

\(4\times 4 = 16 \; (m^2)\)

Chiều cao của khối nước trong bể là :

\(38,08 : 16 = 2,38\;(m)\)

                            Đáp số : a) \(38080\) lít ;

                                       b) \(2,38m.\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.8 trên 487 phiếu
 • Bài 149 : Ôn tập về đo thời gian

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 87, 88, 89 VBT toán 5 bài 149 : Ôn tập về đo thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 150 : Phép cộng

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 5 bài 150 : Phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 151 : Phép trừ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài 151 : Phép trừ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài 152 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài 153 : Phép nhân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí