Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1, tập 2 Chương 4 : Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Bài 135 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống : 

Phương pháp giải:

Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. 

                        \(t =s:v\)

Lời giải chi tiết:

+) Ô trống thứ nhất :

     Thời gian cần tìm là  :

                    t = s : v = 165 : 60 = 2,75 giờ

+) Ô trống thứ hai :

     Thời gian cần tìm là :

                     t = 11,25 : 4,5 = 2,5 giờ

+) Ô trống thứ ba :

     Thời gian cần tìm là :

                     t = 144,75 : 38,6 = 3,75 giờ

+) Ô trống thứ tư :

    Thời gian cần tìm là :

                     t = 32 : 12,8 = 2,5 giờ

Ta có bảng kết quả như sau :

Bài 2

Một ca nô đi với vận tốc 24 km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu phút ca nô đi được quãng đường 9km ? (Vận tốc dòng nước không đáng kể)

Phương pháp giải:

- Tìm thời gian ca nô đi hết quãng đường đó ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- Đổi số đo thời gian vừa tìm được sang đơn vị đo là phút. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 24 km/giờ

Quãng đường: 9km

Thời gian: ... phút?

Bài giải

Thời gian để ca nô đi được quãng đường 9km là :

9 : 24 = 0,375 (giờ)

0,375 giờ = 22,5 phút

                            Đáp số : 22,5 phút.

Bài 3

Bác Ba đi xe máy từ quê ra thành phố với vận tốc 40 km/giờ và đến thành phố sau 3 giờ. Hỏi nếu bác Ba đi bằng ô tô với vận tốc 50 km/giờ thì sau mấy giờ sẽ đến thành phố đó ?

Phương pháp giải:

- Tìm quãng đường từ quê đến thành phố ta lấy vận tốc xe máy nhân với thời gian.

- Muốn tính thời gian đi từ quê đến thành phố nếu bác Ba đi bằng ô tô ta lấy quãng đường chia cho vận tốc của ô tô.

Lời giải chi tiết:

 

Quãng đường từ quê đến thành phố là :

40 ⨯ 3 = 120 (km)

Nếu bác Ba đi bằng ô tô với vận tốc 50 km/giờ thì bác sẽ đến thành phố sau số giờ là :

120 : 50 = 2,4 (giờ)

Đổi: 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

                         Đáp số : 2 giờ 24 phút

Bài 4

Một người đi xe đạp đi quãng đường 18,3km hết 1,5 giờ. Hỏi với vận tốc như vậy thì người đó đi quãng đường 30,5km hết bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải:

- Tìm vận tốc của người đi xe đạp ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

- Tìm thời gian để đi hết quãng đường 30,5km ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. 

Lời giải chi tiết:

Vận tốc người đó đi bằng xe đạp là :

18,3 : 1,5 = 12,2 (km/giờ)

Thời gian người đó đi hết quãng đường 30,5km là :

30,5 : 12,2 = 2,5 (giờ)

Đổi 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

                    Đáp số : 2 giờ 30 phút

 


Bình chọn:
4.8 trên 661 phiếu
 • Bài 136 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 5 bài 136 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 137 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 5 bài 137 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 138 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài 138 : Luyện tập chungvới lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 134 : Thời gian

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài 134 : Thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 133 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài 133 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí