Vở bài tập Toán 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số - Giải toán liên..

Bài 19 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài 19 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số hoặc rút về đơn vị.

Lời giải chi tiết:

(Phương pháp tìm tỉ số)

6 ngày gấp 3 ngày số lần là :

                   6 : 3 = 2 (lần)

Muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần số người là :

                   15 × 2 = 30 (người)

Muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung số người là :

                   30 - 15 =15 (người)

                                   Đáp số : 15 người.

Bài 2

Có một số tiền, nếu mua kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng thì được bao nhiêu gói ?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số tiền = 5000 × 15.

- Tìm số gói kẹo loại 7500 đồng một gói = tổng số tiền : 7500.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số tiền là :

                 5000 × 15 = 75 000 (đồng)

Cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng thì được số gói là :

                75 000 : 7500 = 10 (gói)

                                         Đáp số : 10 gói.

Bài 3

Một gia đình gồm bố, mẹ và hai con (4 người), bình quân thu nhập hàng tháng là 2 000 000 đồng một người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập của gia đình không thay đổi ?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng thu nhập của gia đình đó.

- Tìm thu nhập của mỗi người sau khi gia đình đó có thêm một con.

- Tính bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu ta lấy bình quân thu nhập ban đầu trừ đi bình quân thu nhập sau khi có thêm một con. 

Lời giải chi tiết:

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

              \(2 \;000 \;000 × 4 = 8\; 000 \;000\) (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

              \(8 \;000 \;000 : (4 + 1) = 1\; 600\; 000\) ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi số tiền là:

              \(2\;000 \;000 - 1 \;600 \;000 = 400 \;000\) (đồng)

                                Đáp số: \(400 \;000\) đồng.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

A. 350m                     B. 700m                    C. 105m                     D. 200m

Phương pháp giải:

- Tính số người lúc sau:  10 + 20 = 30 người.

- Giải bài toán 30 người đào trong một ngày được bao nhiêu mét mương theo phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Sau khi bổ sung thì đội đó có số người là:

                \(10 + 20 =30\) (người)

\(30\) người gấp \(10\) người số lần là:

                \(30 : 10 = 3\) (lần)

Trong một ngày cả đội đó đào được số mét mương là:

                \(35 \times 3 = 105\;(m)\)

                                     Đáp số: \(105m\).

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 142 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.