Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1, tập 2 Chương 2: Số thập phân - Các phép tính với số thập phân

Bài 50 : Tổng nhiều số thập phân


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 VBT toán 5 bài 50 : Tổng nhiều số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Đặt tính rồi tính : 

\(28,16 + 7,93 + 4,05\)                \(6,7 + 19,74 + 38\)               \(0,92 + 0,77 + 0,64\)

Phương pháp giải:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 

Nhận xét :     (a + b) + c = a + (..... + .....)

Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp : Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với ..............................

Phương pháp giải:

Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

Lời giải chi tiết:

Nhận xét :        (a + b) + c = a + (b + c).

Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp : Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.


Bài 3

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính (theo mẫu) : 

a) 6,9 + 8,75 + 3,1 = (6,9 + 3,1) + 8,75

                             = ...............................

b) 4,67 + 5, 88 + 3,12 = ..........................

c) 0,75 + 1,19 + 2,25 + 0,81 = .................

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 6,9 + 8,75 + 3,1

    = (6,9 + 3,1) + 8,75

    = 10 + 8,75

    = 18,75

b) 4,67 + 5, 88 + 3,12

    = 4,67 + (5, 88 + 3,12)

    = 4,67 + 9

    = 13,67

c) 0,75 + 1,19 + 2,25 + 0,81

    = (0,75 + 2,25) + (1,19 + 0,81)

    = 3 + 2

    = 5

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 233 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí