Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1, tập 2 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số - Giải toán liên..

Bài 20 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 5 bài 20 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

 Trường Bản Lườm đã vận động được 36 em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học, trong đó số em nữ gấp 3 lần số em nam. Hỏi trường Bản Lườm đã vận động được bao nhiêu em nam, bao nhiêu em nữ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                   1 + 3 = 4 (phần)

 Trường Bản Lườm đã vận động được số em nam là:

                  36 : 4 × 1= 9 (em )

 Trường Bản Lườm đã vận động được số em nữ là:

                  36 – 9 = 27 (em)

                         Đáp số: Số em nam: 9 em;

                                     Số em nữ : 27 em.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

 Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài bằng \(\dfrac{3}{2}\) chiều rộng và hơn chiều rộng 10m.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều dài, chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số.

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

             3 - 2 = 1 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là

             10 : 1 × 2 = 20 (m)

Chiều dài mảnh đất là:

             20 + 10 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất là:

            (30 + 20) × 2 = 100 (m)

                                          Đáp số : 100m.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Cứ 1 tạ thóc thì xay xát được 60kg gạo. Hỏi có 300kg thóc thì xay xát được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 tạ thóc: 60 kg gạo

300kg thóc: ....kg gạo?

Có thể giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số hoặc rút về đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 (Phương pháp tìm tỉ số)

Đổi : 1 tạ = 100kg.

300kg gấp 100kg số lần là :  

                   300 : 100 = 3 (lần)

Có 300kg thóc thì xay xát được số ki-lô-gam gạo là :

                   60 × 3 = 180 (kg)

                                      Đáp số : 180kg.

Cách 2 (Phương pháp rút về đơn vị)

Đổi : 1 tạ = 100kg.

Có 1kg thóc thì xay xát được số ki-lô-gam gạo là :

                   60 : 100 = \(\dfrac{3}{5}\) (kg)

Có 300kg thóc thì xay xát được số ki-lô-gam gạo là :

                   \(\dfrac{3}{5}\) × 300 = 180 (kg)

                                      Đáp số : 180kg.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

 Theo dự định, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Mỗi ngày 300 sản phẩm: 15 ngày

Mỗi ngày 450 sản phẩm: .... ngày?

Phương pháp giải

- Tính tổng số sản phẩm xưởng đó phải dệt.

- Tìm số ngày hoàn thành ta lấy tổng số sản phẩm xưởng đó phải dệt : số sản phẩm mỗi ngày xưởng dệt được theo thực tế.

Lời giải chi tiết:

Số sản phẩm cần phải dệt là:

                  300 × 15 = 4500 (sản phẩm)

Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:

                  4500 : 450 = 10 (ngày)

                                   Đáp số: 10 ngày.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 365 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí