Bài 166 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 115 VBT toán 5 bài 166 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

\(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong đó \(s\) là quãng đường, \(v\) là vận tốc và \(t\) là thời gian. 

Lời giải chi tiết:

+) Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

  Vận tốc cần điền vào ô trống thứ nhất là :

                 100 : 2,5 = 40 (km/giờ)

+) Đổi : 30 phút = 0,5 giờ

    Quãng đường cần điền vào ô trống thứ hai là :

                  15 ⨯ 0,5 = 7,5 (km)

+) Thời gian cần vào ô trống thứ ba là :

                  12 : 5 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Ta có bảng kêt quả như sau :

Bài 2

 Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Quãng đường AB dài 120km. Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là 2,5 giờ, vận tốc ô tô thứ nhất gấp 2 lần vận tốc ô tô thứ hai. Hỏi ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai bao lâu ?

Phương pháp giải:

- Tìm vận tốc ô tô thứ nhất = quãng đường : thời gian ô tô thứ nhất đi.

- Tìm vận tốc ô tô thứ hai = vận tốc ô tô thứ nhất : 2.

- Tìm thời gian ô tô thứ hai đi = quãng đường : vận tốc ô tô thứ hai.

- Tìm thời gian ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai = thời gian ô tô thứ hai đi – thời gian ô tô thứ nhất đi.

Lời giải chi tiết:

Vận tốc ô tô thứ nhất đi từ A đến B là :

120 : 2,5  = 48 (km/giờ)

Vận tốc ô tô thứ hai đi từ A đến B là :

48 : 2 = 24 (km/giờ)

Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường AB là :

120 : 24 = 5 (giờ)

Thời gian ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai là :

5 – 2,5 = 2,5 (giờ)

                      Đáp số : 2,5 giờ.

Bài 3

Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 162km.

a) Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc của ô tô đi từ A bằng \(\displaystyle {4 \over 5}\) vận tốc của ô tô đi từ B.

b) Điểm gặp nhau ở cách A bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Hai xe xuất phát cùng 1 lúc và chuyển động ngược chiều nhau nên ta tìm tổng vận tốc theo công thức:

   Tổng vận tốc = quãng đường AB : thời gian đi để gặp nhau.

- Tìm vận tốc mỗi xe theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số.

- Khoảng cách từ điểm gặp nhau đến A = quãng đường ô tô đi từ A đến điểm gặp nhau = vận tốc ô tô đi từ A ⨯ thời gian đi đến lúc gặp nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Tổng vận tốc của hai ô tô là :

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta có sơ đồ : 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 (phần)

Vận tốc ô tô đi từ A là :

81 : 9 ⨯ 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ B là :

81 – 36 = 45 (km/giờ)

b) Điểm gặp nhau cách A số ki-lô-mét là :

36 ⨯ 2 = 72 (km)

Đáp số: a) Vận tốc ô tô đi từ A : 36km/giờ;

                 Vận tốc ô tô đi từ  B: 45km/giờ.

             b) 72km.                                      

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 159 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.