Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1, tập 2 Chương 4 : Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Bài 138 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài 138 : Luyện tập chungvới lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống : 

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

\(v=s:t \;; \quad \;\; s =v \times t \;; \quad \;\; t =s:v\) 

trong đó \(s\) là quãng đường, \(v\) là vận tốc, \(t\) là thời gian.

Lời giải chi tiết:

+) Đổi : 1 giờ 20 phút = \(\displaystyle{4 \over 3}\) giờ

     Quãng đường ở ô trống thứ nhất là :

                      \(\displaystyle 42 \times {4 \over 3} = 56\) (km)

+) Vận tốc ở ô trống thứ hai là :

                       95 : 2,5 = 38 (km/giờ)

+) Thời gian ở ô trống thứ ba là :

                      84,7 : 24,2 = 3,5 (giờ)

+) Đổi : 1 phút 20 giây = 80 giây

     Vận tốc ở ô trống thứ tư là:

           400 : 80 = 5 (m/s)

Ta có bảng kết quả như sau : 

 

Bài 2

Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách C 45km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ (xem hình vẽ). Tính thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy.

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu vận tốc của hai xe. 

- Tìm thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy = độ dài quãng đường AB (chính là khoảng cách ban đầu giữa hai xe khi 2 xe cùng xuất phát) : hiệu vận tốc của hai xe. 

Lời giải chi tiết:

Hiệu vận tốc của ô tô và xe máy là :

51 – 36 = 15 (km/giờ)

Thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy là :

45 : 15 = 3 (giờ)

                           Đáp số : 3 giờ.

Bài 3

Vận tốc dòng nước là 18 m/phút. Một người bơi xuôi dòng quãng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời gian ?

Hướng dẫn : Vận tốc bơi xuôi dòng bằng tổng vận tốc bơi khi nước lặng và vận tốc dòng nước. Vận tốc bơi ngược dòng bằng hiệu vận tốc bơi khi nước lặng và vận tốc dòng nước.

Phương pháp giải:

- Tìm vận tốc khi bơi xuôi dòng = độ dài quãng sông : thời gian khi bơi xuôi dòng.

- Tìm vận tốc thực của người đó = vận tốc khi bơi xuôi dòng – vận tốc dòng nước.

- Tìm vận tốc khi bơi ngược dòng = vận tốc thực của người đó + vận tốc dòng nước.

- Tìm thời gian khi bơi ngược dòng = độ dài quãng sông : vận tốc khi bơi ngược dòng.

Lời giải chi tiết:

Vận tốc bơi xuôi dòng của người đó là :

800 : 8 = 100 (m/phút)

Vận tốc thực của người đó là :

100 – 18 = 82 (m/phút)

Vận tốc bơi ngược dòng của người đó là :

82 – 18 = 64 (m/phút)

Người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết số thời gian là :

800 : 64 = 12,5 phút

12,5 phút = 12 phút 30 giây

                          Đáp số : 12 phút 30 giây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 573 phiếu
 • Bài 137 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 5 bài 137 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 136 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 5 bài 136 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 135 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 134 : Thời gian

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài 134 : Thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 133 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài 133 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí