Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1, tập 2 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số - Giải toán liên..

Bài 18 : Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài 18 : Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

 Biết rằng, 14 người xây xong bức tường rào quanh trường phải mất 10 ngày. Nay trường muốn xây xong tường rào đó trong một tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

14 người :   10 ngày

? người :     1 tuần lễ (7 ngày)

Bài giải

(Phương pháp rút về đơn vị)

Đổi : \(1\) tuần lễ \(=7\) ngày.

Muốn xây xong tường rào trong 1 ngày thì cần số người là :

                    \(14 \times 10 = 140 \) (người)

Vậy để xây xong tường  rào trong 1 tuần thì cần số người là:

                    \(140 :7 = 20\) (người)

                                   Đáp số: \(20\) người.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đầu tháng, bếp ăn của nhà trường dữ trữ gạo đủ cho 100 học sinh “bán trú” ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày.

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

100 học sinh:    26 ngày

130 học sinh:    ... ngày ?

Cách giải :

Cách 1: (Phương pháp tìm tỉ số)

Thực tế số học sinh bán trú tại trường là :

                      \(100 + 30 = 130\) (học sinh)

\(130\) học sinh so với \(100\) học sinh thì gấp số lần là :

                     \(130:100 = \dfrac{{13} }{{10}}\) (lần)

Số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong số ngày là :

                     \(26:\dfrac{{13} }{{10}} = 20\) (ngày)

                                         Đáp số: \(20\) ngày.

Cách 2: (Phương pháp rút về đơn vị) 

Thực tế số học sinh bán trú tại trường là :

                      \(100 + 30 = 130\) (học sinh)

Một học sinh ăn hết số gạo trong số ngày là :

                     \(26 \times 100 = 2600\) (ngày)

Số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong số ngày là ::

                     \(2600 : 130 = 20\) (ngày)

                                          Đáp số: \(20\) ngày.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Để hút hết nước ở một hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế ?

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

 18 giờ  :  5 máy bơm

 10 giờ  : ... máy bơm ?

Cách giải

(Phương pháp rút về đơn vị)

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong \(1\) giờ thì cần số máy bơm là : 

                           \(18 \times 5 = 90\) (máy)

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong \(10\) giờ thì cần số máy bơm là :

                           \(90 : 10 = 9\) (máy bơm)

Cần bổ sung thêm số máy bơm là :

                           \(9 - 5 = 4\) (máy bơm)

                                    Đáp số: \(4\) máy bơm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 431 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí