Vở bài tập Toán 5 Chương 2: Số thập phân - Các phép tính với số thập phân

Bài 51 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 5 bài 51 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(23,75 + 8,42 + 19,83\)                  \(48,11 + 26,85 + 8,07\)                 \(0,93 + 0,8 + 1,76\)

Phương pháp giải:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất : 

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = .....................

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = .................

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = .....................

Phương pháp giải:

 Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 2,96 + 4,58 + 3,04

    = 4,58 + (2,96 + 3,04)

    = 4,58 + 6 = 10,58

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4

    = (7,8 + 4,2) + (5,6 + 0,4)

    = 12 + 6 = 18

c) 8,69 + 2,23 + 4,77

    = (4,77 + 2,23) + 8,69

    = 7 + 8,69 = 15,69

Bài 3

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \((>;\, <;\, =)\) : 

\(\eqalign{
& \underbrace {5,89\, + \,2,34}_{..............}\,\;.....\,\;8,32 \cr 
& \underbrace {8,36\, + \,4,97}_{................}\,\;.....\,\;\underbrace {8,97\, + \,4,36}_{...............} \cr 
& \underbrace {14,7\, + \,5,6}_{.............}\,\;\;\;.....\,\;\underbrace {9,8\, + \,9,75}_{..............} \cr} \)

Phương pháp giải:

Tính giá trị biểu thức hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \underbrace {5,89\, + \,2,34}_{8,23}\,\,\,\,\, < \,\,\,8,32 \cr 
& \underbrace {8,36\, + \,4,97}_{13,33}\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\underbrace {8,97\, + \,4,36}_{13,33} \cr 
& \underbrace {14,7\, + \,5,6}_{20,3}\,\,\,\,\,\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {9,8\, + \,9,75}_{19,55} \cr} \)

Bài 4

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7 mét vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

- Tìm số vải bán ngày thứ hai = số vải bán ngày thứ nhất + 4,6m.

- Tìm số vải bán ngày thứ ba = (số vải bán ngày thứ nhất + số vải bán ngày thứ hai) : 2.

Lời giải chi tiết:

 Ngày thứ hai cửa hàng bán số mét vải là :

32,7 + 4,6 = 37,3 (m)

Ngày thứ ba cửa hàng bán số mét vải là :

(32,7 + 37,3) : 2 = 35 (m) 

                                  Đáp số: 35m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 74 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.