Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1, tập 2 Chương 2: Số thập phân - Các phép tính với số thập phân

Bài 65 : Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 VBT toán 5 bài 65 : Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm : 

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho \(10, \;100,\; 1000,\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu) :

Mẫu: \(\underbrace {32,1:10}_{3,21}\)  và  \(\underbrace {32,1 \times 0,1}_{3,21}\)

a)  \(\underbrace {4,9:10}_{........}\) và \(\underbrace {4,9 \times 0,1}_{...........}\)

b)  \(\underbrace {246,8:100}_{.............}\) và  \(\underbrace {246,8 \times 0,01}_{..............}\)

c) \(\underbrace {67,5:100}_{................}\) và  \(\underbrace {67,5 \times 0,01}_{..............}\) 

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số thập phân cho \(10;\; 100;\; 1000;\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

- Khi nhân một số thập phân với \(0,1;\; 0,01;\; 0,001;\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

Mẫu: \(\underbrace {32,1:10}_{3,21}\)   \(=\)  \(\underbrace {32,1 \times 0,1}_{3,21}\)

a) \(\underbrace {4,9:10}_{0,49}\) \(=\) \(\underbrace {4,9 \times 0,1}_{0,49}\)   

b)  \(\underbrace {246,8:100}_{2,468}\) \(=\)  \(\underbrace {246,8 \times 0,01}_{2,468}\)   

c)  \(\underbrace {67,5:100}_{0,675}\) \(=\)  \(\underbrace {67,5 \times 0,01}_{0,675}\)    

Bài 3

Một kho gạo có \(246,7\) tấn gạo. Người ta đã chuyển thêm vào kho một số gạo bằng \(\displaystyle {1 \over {10}}\) số gạo hiện có trong kho. Hỏi sau khi chuyển trong kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

- Tìm số gạo mới chuyển đến \(=\) số gạo ban đầu \(\times \dfrac{1}{10}\).

- Số gạo trong kho lúc sau \(=\) số gạo ban đầu \(+\) số gạo mới chuyển đến.

Lời giải chi tiết:

Số gạo đã chuyển đến kho là :

\(\displaystyle 246,7 \times {1 \over {10}} = 24,67\) (tấn)

Số gạo hiện có trong kho là :

\(246,7 + 24,67 = 271,37\) (tấn)

\(271,37\) tấn \(= 271370kg\)

                            Đáp số: \(271 370kg\).

Bài 4

Tính :  

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = ......

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho \(10, \;100,\; 1000,\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000

= 22,4282 + 37,4118

= 59,84

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 257 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.