Bài 149 : Ôn tập về đo thời gian


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 87, 88, 89 VBT toán 5 bài 149 : Ôn tập về đo thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về bảng đơn vị đo thời gian đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo thời gian đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ để tìm thời gian phù hợp với mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một ô tô dự định đi hết quãng đường AB dài \(300km\). Ô tô đó đi với vận tốc \(60km/\)giờ và đã đi được \(\displaystyle 2{1 \over 2}\) giờ. Hỏi ô tô đã đi được bao nhiêu phần trăm quãng đường AB ?

A. \(55\%\)                                           B. \(50\%\)

C. \(45\%\)                                          D. \(60\%\)

Phương pháp giải:

- Đổi \(2\dfrac{1}{2}\) giờ  \(=\dfrac{5}{2}\) giờ.

- Tính quãng đường ô tô đã đi \(=\) vận tốc \(\times \) thời gian.

- Quãng đường còn phải đi \(=300km-\) quãng đường đã đi.

Lời giải chi tiết:

Đổi : \(2\dfrac{1}{2}\) giờ  = \(\dfrac{5}{2}\) giờ. 

Quãng đường ô tô đi được sau \(\displaystyle 2{1 \over 2}\) giờ là:

\(60 ⨯ 2,5 = 150 \;(km)\)

Ô tô đã đi được số phần trăm quãng đường AB là : 

\(150 : 300 = 0,5 = 50\%\) (quãng đường)

Chọn B. \(50\%\). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 255 phiếu
 • Bài 150 : Phép cộng

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 5 bài 150 : Phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 151 : Phép trừ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài 151 : Phép trừ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài 152 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài 153 : Phép nhân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 154 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài 154 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí