Bài 99 : Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 VBT toán 2 bài 99 : Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu) :

a)    

 

b)    

c)     

Phương pháp giải:

- Dùng chữ in hoa đặt tên cho các điểm của đường gấp khúc.

- Đọc tên đường gấp khúc theo đúng thứ tự của các điểm.

Lời giải chi tiết:

b)

Đường gấp khúc EFGHK

c) 

Đường gấp khúc LMNOPQ 

Bài 2

Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm :

Phương pháp giải:

 Dùng bút chì và thước kẻ, nối các điểm đã cho, sao cho tạo thành số lượng đoạn thẳng bằng với đề bài yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính độ dài đường gấp khúc:

a)      

b)    

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc bằng đúng tổng độ dài các đoạn thẳng có trong đường gấp khúc đó. 

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là :

        \(2 + 3 + 3 = 8cm\)

              Đáp số : 8cm. 

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQR là :

         \(2 + 3 + 1 + 3 = 9cm.\)

              Đáp số : 9cm.

Bài 4

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông (như hình vẽ). Tính độ dài đoạn dây đồng đó:

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta tính tổng độ dài bốn cạnh của hình vuông đó. 

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn dây đồng là :

\(3 + 3 + 3 + 3 = 12\) (cm)

Đáp số : 12 cm.

Cách khác: 

Độ dài đoạn dây đồng là :

\(3 \times 4 = 12\) (cm)

Đáp số : 12 cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Bài 100 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 15, 16 VBT toán 2 bài 100 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 101 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 16, 17 VBT toán 2 bài 101 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 102 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 18, 19 VBT toán 2 bài 102 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 103 : Phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 20 VBT toán 2 bài 103 : Phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 104 : Bảng chia 2

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 2 bài 104 : Bảng chia 2 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm