Bài 115 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 32, 33 VBT toán 2 bài 115 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

\(4:4 = ....\)                 \(8:4 = ....\)

\(36:4 = ....\)              \(16:4 = ....\)

\(40:4 = ....\)              \(24:4 = ....\)

\(12:4 = ....\)

\(20:4 = ....\)

\(32:4 = ....\)

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(4:4 = 1\)               \(8:4 = 2\)

\(36:4 = 9\)             \(16:4 = 4\)

\(40:4 = 10\)           \(24:4 = 6\)

\(12:4 = 3\)

\(20:4 = 5\)

\(32:4 = 8\)

Bài 2

Số ?

4

×

3

=

 

12

:

4

=

 

 

4

×

2

=

 

8

:

4

=

 

 

4

×

5

=

 

20

:

4

=

 

 

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại bảng nhân và chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4

×

3

=

12

12

:

4

=

3

 

4

×

2

=

8

8

:

4

=

2

 

4

×

5

=

20

20

:

4

=

5

Bài 3

Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được chia mấy quyển vở ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

4 tổ : 24 quyển vở

1 tổ : ... quyển vở ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 24 chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Mỗi tổ được chia số quyển vở là :

\(24:4 = 6\) (quyển)

Đáp số: \(6\) quyển.

Bài 4

Có 24 miếng kính lắp vào các ô của sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy cửa sổ ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

4 ô kính : 1 cửa số

24 ô kính : ... cửa sổ ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 24 chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Căn phòng đó có số cửa sổ là :

\(24:4 = 6\) (cửa)

Đáp số: \(6\) cửa.

Bài 5

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Tính rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu
 • Bài 116 : Bảng chia 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 34 VBT toán 2 bài 116 : Bảng chia 5 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 117 : Một phần năm

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 2 bài 117 : Một phần năm tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 118 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 36, 37 VBT toán 2 bài 118 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 119 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 2 bài 119 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 120 : Giờ, phút

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 39 VBT toán 2 bài 120 : Giờ, phút tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.