Bài 123 : Tìm số bị chia


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 2 bài 123 : Tìm số bị chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

\(\eqalign{  & 6:2 = .... \cr  & 3 \times 2 = .... \cr} \)       \(\eqalign{  & 15:3 = ....  \cr  & 5 \times 3 = ....\cr} \)

\(\eqalign{  & 12:4 = ....  \cr  & 3 \times 4 = .... \cr} \)      \(\eqalign{  & 20:5 = .... \cr  & 4 \times 5 = .... \cr} \)

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của phép chia.

- Điền nhanh kết quả của phép nhân tương ứng.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  & 6:2 = 3  \cr  & 3 \times 2 = 6 \cr} \)        \(\eqalign{  & 15:3 = 5  \cr  & 5 \times 3 = 15 \cr} \)

\(\eqalign{  & 12:4 = 3  \cr  & 3 \times 4 = 12 \cr} \)      \(\eqalign{  & 20:5 = 5  \cr  & 4 \times 5 = 20 \cr} \)

Bài 2

Tìm \(x\) :

\(a)\; x:3 = 5\)

\( b)\;x:4 = 2\)

\(c)\;x:5 = 4\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{a)\; x:&3= 5\cr  &x = 5 \times 3  \cr  & x = 15 \cr} \)

\(\eqalign{b)\;  x:&4 = 2\cr& x = 2 \times 4  \cr  & x = 8 \cr} \)

\(\eqalign{ c)\;x:&5 = 4\cr & x = 4 \times 5  \cr  & x = 20 \cr} \)

Bài 3

Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe xếp 5 bao. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao xi măng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 xe : 5 bao

4 xe : ... bao ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 5 nhân 4.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số bao xi măng là :

\(5 \times 4 = 20\) (bao)

Đáp số : 20 bao.

Bài 4

Tìm y :

\(a)\; y - 3 = 4\)

     \(y:3 = 4 \)               

\(b)\; y - 4 = 5 \)

    \(y:4 = 5\)               

\(c) \; y - 2 = 3\)

     \(y:2 = 3\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{ a)\;  y - &3 = 4  \cr  & y = 4+3  \cr  & y = 7  \cr   y:&3 = 4  \cr  & y = 4 \times 3  \cr  & y = 12 \cr} \)                

 \(\eqalign{b)\;   y - &4 = 5  \cr  & y = 5 + 4  \cr  & y = 9  \cr   y:&4 = 5  \cr  & y = 5 \times 4  \cr  & y = 20 \cr} \)                

 \(\eqalign{c)\;   y - &2 = 3  \cr  & y =  3+2  \cr  & y = 5  \cr   y:&2 = 3  \cr  & y = 3 \times 2  \cr  & y = 6 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu
 • Bài 124 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT toán 2 bài 124 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 125 : Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 44, 45 VBT toán 2 bài 125 : Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 126 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 VBT toán 2 bài 126 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 127 : Số 1 trong phép nhân và phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 2 bài 127 : Số 1 trong phép nhân và phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 128 : Số 0 trong phép nhân và phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49 VBT toán 2 bài 128 : Số 0 trong phép nhân và phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.