Vở bài tập Toán 2 Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Bài 118 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 36, 37 VBT toán 2 bài 118 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

\(5:5 = .....\)            \(20:5 = .....\)

\(45:5 = .....\)          \(10:5 = .....\)

\(50:5 = .....\)          \(30:5 = .....\)

          \(40:5 = .....\)

          \(25:5 = .....\)

          \(15:5 = .....\)

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia \(5\) rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(5:5 = 1\)            \(20:5 = 4\)

\(45:5 = 9\)          \(10:5 = 2\)

\(50:5 = 10\)        \(30:5 = 6\)

       \(40:5 = 8\)

       \(25:5 = 5\)

       \(15:5 = 3\)

Bài 2

Số ?

3

×

2

=

 

6

:

3

=

 

6

:

2

=

 

 

5

×

3

=

 

15

:

5

=

 

15

:

3

=

 

 

5

×

2

=

 

10

:

5

=

 

10

:

2

=

 

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

3

×

2

=

6

6

:

3

=

2

6

:

2

=

3

 

5

×

3

=

15

15

:

5

=

3

15

:

3

=

5

 

5

×

2

=

10

10

:

5

=

2

10

:

2

=

5

Bài 3

Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 hàng : 20 cây

1 hàng : ... cây ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hàng có số cây chuối là :

\(20:5 = 4\) (cây)

Đáp số : \(4\) cây.

Bài 4

Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 cây dừa : 1 hàng

20 cây dừa : ... hàng ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

\(20\) cây trồng được số hàng là :

\(20:5 = 4\) (hàng)

Đáp số : \(4\) hàng.

Bài 5

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài