Bài 104 : Bảng chia 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 2 bài 104 : Bảng chia 2 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

\(8:2 = .....\)          \(6:2 = .....\)

\(4:2 = .....\)          \(2:2 = .....\)

\(12:2 = .....\)        \(10:2 = .....\)

\(14:2 = .....\)

\(16:2 = .....\)

\(18:2 = .....\)

\(20:2 = .....\)

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia 2 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(8:2 = 4\)          \(6:2 = 3\)

\(4:2 = 2\)          \(2:2 = 1\)

\(12:2 = 6\)        \(10:2 = 5\)

\(14:2 = 7\)

\(16:2 = 8\) 

\(18:2 = 9\)

\(20:2 = 10\)

Bài 2

Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

2 đĩa có : 10 quả cam

1 đĩa có : … quả cam ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam của cả 2 đĩa chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Mỗi đĩa có số quả cam là :

\(10:2 = 5\) (quả)

Đáp số: 5 quả.

Bài 3

Nối phép tính với kết quả đúng (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Nhẩm bảng chia 2 và tìm kết quả của các phép tính.

- Nối phép tính với kết quả thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Lấy số của hàng trên lần lượt chia cho 2 rồi điền vào ô tương ứng ở hàng dưới. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Bài 105 : Một phần hai

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 2 bài 105 : Một phần hai tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 106 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 VBT toán 2 bài 106 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 VBT toán 2 bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 108 : Bảng chia 3

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 2 bài 108 : Bảng chia 3 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 109 : Một phần ba

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26 VBT toán 2 bài 109 : Một phần ba tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.