Vở bài tập Toán 2 Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Bài 120 : Giờ, phút


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 39 VBT toán 2 bài 120 : Giờ, phút tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Xác định vị trí kim giờ và kim phút rồi đọc giờ đồng hồ đang chỉ.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nối mỗi bức tranh với đồng hồ tương ứng :

Phương pháp giải:

- Đọc nội dung các bức tranh, xem giờ của các đồng hồ.

- Nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính (theo mẫu)

a) 2 giờ + 1 giờ = 3 giờ

4 giờ + 2 giờ = ……

7 giờ + 3 giờ = ……

5 giờ + 9 giờ = ……

b) 7 giờ - 3 giờ = 4 giờ

8 giờ - 5giờ = ……

15 giờ - 10 giờ = …

11 giờ - 4 giờ = ……

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị giờ vào sau kết quả vừa tìm được. 

Lời giải chi tiết:

a) 2 giờ + 1 giờ = 3 giờ

4 giờ + 2 giờ = 6 giờ

7 giờ + 3 giờ = 10 giờ

5 giờ + 9 giờ = 14 giờ

b) 7 giờ - 3 giờ = 4 giờ

8 giờ - 5giờ = 3 giờ

15 giờ - 10 giờ = 5 giờ

11 giờ - 4 giờ = 7 giờ

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài