Vở bài tập Toán 2 Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Bài 117 : Một phần năm


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 2 bài 117 : Một phần năm tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) “Một phần năm” viết là :…………

b) \(\displaystyle {1 \over 5}\) đọc là : …………

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức vừa học, điền cách đọc và viết "một phần năm". 

Lời giải chi tiết:

a) “Một phần năm” viết là :\(\displaystyle {1 \over 5}\).

b) \(\displaystyle {1 \over 5}\) đọc là : một phần năm.

Bài 2

Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\displaystyle {1 \over 5}\) hình đó :

Phương pháp giải:

Khoanh tròn vào chữ đặt dưới hình được chia thành 5 phần bằng nhau và có một phần được tô đậm

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Khoanh tròn vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm \(\displaystyle {1 \over 5}\) số ô vuông của hình đó :

Phương pháp giải:

Khoanh tròn vào chữ đặt dưới hình được chia thành 5 phần bằng nhau và có một phần được tô đậm

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\displaystyle {1 \over 5}\) số quả :

Phương pháp giải:

- Chia số quả của từng hình thành 5 phần bằng nhau.

- Khoanh tròn vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm một phần trong 5 phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài