Bài 92 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT toán 2 bài 92 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính (theo mẫu)

\(2cm\times 3 = 6cm\)

\(2cm \times 4 = .....\)

\(2cm \times 9 = .....\)

\(2cm \times 5 = .....\)

\(2kg \times 2 = .....\)

\(2kg \times 7 = .....\)

\(2kg \times 8 = .....\)

\(2kg \times 10 = .....\)

Phương pháp giải:

Nhân hai số rồi viết thêm đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

\(2cm \times 4 = 8cm\)

\(2cm \times 9 = 18cm\)

\(2cm \times 5 = 10cm\)

\(2kg \times 2 = 4kg\)

\(2kg \times 7 = 14kg\)

\(2kg \times 8 = 16kg\)

\(2kg \times 10 = 20kg\)

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 6 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 đôi đũa : 2 chiếc

6 đôi đũa : … chiếc ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số chiếc đũa của một đôi đũa rồi nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

6 đôi đũa có số chiếc đũa là :

2 x 6 = 12 (chiếc)

Đáp số : 12 chiếc.

Bài 4

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

 Lấy 2 nhân với từng số của hàng thứ nhất rồi điền kết quả vào chỗ trống của hàng thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Lấy hai thừa số nhân với nhau rồi tính giá trị và điền vào ô giá trị của tích. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu
 • Bài 93 : Bảng nhân 3

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 VBT toán 2 bài 93 : Bảng nhân 3 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 94 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 VBT toán 2 bài 94 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 95 : Bảng nhân 4

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 2 bài 95 : Bảng nhân 4 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 96 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 2 bài 96 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 97 : Bảng nhân 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 2 bài 97 : Bảng nhân 5 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.