Bài 125 : Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 44, 45 VBT toán 2 bài 125 : Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là :

a) 8cm, 12cm, 10cm.

b) 30dm, 40dm, 20dm.

c) 15cm, 20cm, 30cm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là :

             \(8 + 12 + 10 = 30\) (cm)

                   Đáp số : \(30\)cm.

b) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là :

             \(30 + 40 + 20 = 90\) (dm)

                    Đáp số : \(90\)dm.

c) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là :

             \(15 + 20 + 30 = 65\) (cm)

                     Đáp số : \(65\)cm.

Bài 2

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là :

a) 5dm, 6dm, 7dm, 8dm.

b) 20cm, 20cm, 30cm, 30cm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo). 

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là:

        \(5 + 6 + 7 + 8 = 26\) (dm)

                      Đáp số : \(26\)dm.

b) Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là :

         \(20 + 20 + 30 + 30 = 100\) (cm)

                     Đáp số : \(100\)cm.

Bài 3

a) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ đo độ dài các cạnh của hình tứ giác rồi điền vào chỗ trống.

- Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó. 

Lời giải chi tiết:

a)

 

b) Chu vi hình tứ giác ABCD là :

       \(3 + 3 + 3 + 3 = 12\) (cm)

             Đáp số : \(12\)cm. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Bài 126 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 VBT toán 2 bài 126 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 127 : Số 1 trong phép nhân và phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 2 bài 127 : Số 1 trong phép nhân và phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 128 : Số 0 trong phép nhân và phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49 VBT toán 2 bài 128 : Số 0 trong phép nhân và phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 129 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT toán 2 bài 129 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 130 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51 VBT toán 2 bài 130 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.