Bài 95 : Bảng nhân 4


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 2 bài 95 : Bảng nhân 4 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

\(\eqalign{
& 4 \times 5 = ..... \cr 
& 4 \times 4 = ..... \cr 
& 4 \times 3 = ..... \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 1 = ..... \cr & 4 \times 7 = ..... \cr & 4 \times 9 = ..... \cr} \)   

\(\eqalign{& 4 \times 2 = ..... \cr & 4 \times 6 = ..... \cr & 4 \times 8 = ..... \cr} \)   \(\eqalign{& 4 \times 10 = .... \cr & 3 \times 10 = ..... \cr & 2 \times 10 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Dùng kiến thức về các bảng nhân đã học rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 4 \times 5 = 20\cr 
& 4 \times 4 = 16 \cr 
& 4 \times 3 = 12 \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 1 = 4 \cr & 4 \times 7 = 28 \cr & 4 \times 9 = 36 \cr} \)

\(\eqalign{& 4 \times 2 = 8 \cr & 4 \times 6 = 24 \cr & 4 \times 8 = 32 \cr} \)   \(\eqalign{& 4 \times 10 = 40 \cr & 3 \times 10 = 30 \cr & 2 \times 10 = 20 \cr} \)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Mỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 con ngựa : 4 chân

10 con ngựa : ... chân ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số chân của mỗi con ngựa nhân với 10. 

Lời giải chi tiết:

10 con ngựa có số chân là :

4 x 10= 40 (chân)

Đáp số : 40 chân.

Bài 3

Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Đếm xuôi cách 4 đơn vị, bắt đầu từ số 4 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Số ?

   

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị của vế trái.

- Nhẩm phép nhân để tìm thừa số còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu
 • Bài 96 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 2 bài 96 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 97 : Bảng nhân 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 2 bài 97 : Bảng nhân 5 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 98 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12 VBT toán 2 bài 98 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 99 : Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 VBT toán 2 bài 99 : Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 100 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 15, 16 VBT toán 2 bài 100 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.