Bài 106 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 VBT toán 2 bài 106 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

\(4:2 = .....\)           \(8:2 = .....\)

\(14:2 = .....\)         \(18:2 = .....\)

\(6:2 = .....\)           \(10:2 = .....\)

\(16:2 = .....\)         \(20:2 = .....\)   

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia 2 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(4:2 = 2\)            \(8:2 = 4\)

\(14:2 = 7\)          \(18:2 = 9\)

\(6:2 = 3\)            \(10:2 = 5\)

\(16:2 = 8\)          \(20:2 = 10\)   

Bài 2

Tính nhẩm

\(2 \times 5 = .....\)           \(2 \times 7 = .....\)

\(10:2 = .....\)          \(14:2 = .....\)

\(2 \times 6 = .....\)           \(2 \times 8 = .....\)

\(12:2 = .....\)          \(16:2 = .....\)

Phương pháp giải:

- Nhẩm  bảng nhân.

- Điền nhanh kết quả của phép chia liên quan.

Lời giải chi tiết:

\(2 \times 5 = 10\)           \(2 \times 7 = 14\)

\(10:2 = 5\)            \(14:2 = 7\)

\(2 \times 6 = 12\)           \(2 \times 8 = 16\)

\(12:2 = 6\)            \(16:2 = 8\)

Bài 3

Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

2 hộp : 12 cái bánh

1 hộp : ... cái bánh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cái bánh của cả 2 hộp chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có số cái bánh là :

\(12:2 = 6\) (cái)

Đáp số : \(6\) cái.

Bài 4

Có 12 cái bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi có tất cả mấy hộp bánh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

2 cái : 1 hộp

12 cái : ... hộp ? 

Muốn tìm lời giải ta lấy 12 chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

\(12\) cái bánh xếp vào số hộp như vậy là :

\(12:2 = 6\) (hộp)

Đáp số : \(6\) hộp.

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô tậm \(\dfrac{1}{2}\) hình đó :

Phương pháp giải:

 Khoanh vào chữ cái đặt trước hình có số phần đã tô màu bằng số phần chưa tô màu. 

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu
 • Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 VBT toán 2 bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 108 : Bảng chia 3

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 2 bài 108 : Bảng chia 3 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 109 : Một phần ba

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26 VBT toán 2 bài 109 : Một phần ba tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 110 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 VBT toán 2 bài 110 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 VBT toán 2 bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.