Bài 113 : Bảng chia 4


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 VBT toán 2 bài 113 : Bảng chia 4 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

\(4:4 = .....\)                \(16:4 = .....\)

\(8:4 = .....\)                \(20:4 = .....\)

\(12:4 = .....\)              \(36:4 = .....\)

\( 24:4 = .....\)

\(28:4 = .....\)

\(32:4 = .....\)

\(40:4 = .....\)

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(4:4 = 1\)              \(16:4 = 4\)

\(8:4 = 2\)              \(20:4 = 5\)

\(12:4 = 3\)            \(36:4 = 9\)

\(24:4 = 6\)

\(28:4 = 7\)

\(32:4 = 8\)

\(40:4 = 10\)

Bài 2

Người ta xếp đều 24 cái cốc vào 4 bàn. Hỏi mỗi bàn được xếp mấy cái cốc ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

4 bàn : 24 cái cốc

1 bàn : ... cái cốc ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 24 chia đều cho 4. 

Lời giải chi tiết:

Số cái cốc có trong mỗi bàn là :

\(24:4 = 6\) (cái)

 Đáp số : 6 cái.

Bài 3

Có 20 quả bóng bàn xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả bóng bàn. Hỏi xếp được mấy hộp bóng đó ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

4 quả : 1 hộp

20 quả : ... hộp ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

\(20\) quả bóng xếp được số hộp là :

\(20:4 = 5\) (hộp)

Đáp số : \(5\) hộp.

Bài 4

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân, chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
 • Bài 114 : Một phần tư

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 VBT toán 2 bài 114 : Một phần tư tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 115 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 32, 33 VBT toán 2 bài 115 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 116 : Bảng chia 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 34 VBT toán 2 bài 116 : Bảng chia 5 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 117 : Một phần năm

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 2 bài 117 : Một phần năm tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 118 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 36, 37 VBT toán 2 bài 118 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.