Vở bài tập Toán 2 Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Bài 94 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 VBT toán 2 bài 94 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

Dùng bảng nhân 3, nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân 3 rồi điền thừa số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 đĩa : 3 quả cam

8 đĩa : ... quả cam ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam của một đĩa nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

8 đĩa như thế có tất cả số quả cam là :

3 x 8 = 24 (quả)

Đáp số :  24 quả.

Bài 4

Số ?

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; … ; ….

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; … ; ….

Phương pháp giải:

- Xác định khoảng cách giữa hai số liên tiếp.

- Đếm cách rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14.

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24.

Bài 5

Số ?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức :

- Một số cộng với 0 thì kết quả không thay đổi.

- Một số nhân với 1 thì kết quả không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài