Vở bài tập Toán 2 Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Bài 114 : Một phần tư


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 VBT toán 2 bài 114 : Một phần tư tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) “Một phần tư” viết là : ………

b) \(\displaystyle {1 \over 4}\) đọc là : ………

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức vừa học, nêu cách đọc và viết "một phần tư".

Lời giải chi tiết:

a) “Một phần tư” viết là : \(\displaystyle {1 \over 4}\).

b) \(\displaystyle {1 \over 4}\) đọc là : một phần tư.

Bài 2

Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\displaystyle {1 \over 4}\) hình đó :

Phương pháp giải:

 Khoanh tròn vào chữ cái đặt dưới các hình được chia làm bốn phần bằng nhau và đã tô màu một phần như thế.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\displaystyle {1 \over 4}\) số ô vuông của hình đó :

 

Phương pháp giải:

 Khoanh tròn vào chữ cái đặt dưới hình có số phần đã tô màu bằng 1 trong tổng thể 4 phần bằng nhau của hình đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\displaystyle {1 \over 4}\) số con vật :

Phương pháp giải:

- Chia tổng thể số con vật thành 4 phần bằng nhau.

- Khoanh vào chữ đặt dưới hình có số con vật đã tô đậm bằng 1 trong tổng thể 4 phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Khoanh vào đáp án B.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài