Bài 126 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 VBT toán 2 bài 126 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối các điểm để được : 

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ và bút chì, nối các điểm đã cho để được các hình đúng yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính chu vi hình tam giác ABC :

Phương pháp giải:

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tam giác ABC là :

\(3 + 6 + 4 = 13\) (cm)

Đáp số : \(13\)cm.

Bài 3

Tính chu vi hình tứ giác MNPQ :

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo). 

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tứ giác MNPQ là :

\(5 + 6 + 8 + 5 = 24\) (dm)

Đáp số : \(24\) dm.

Bài 4

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Phương pháp giải:

 Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là :

      \(4 + 4 + 4 + 4 = 16\) (cm)

       (hoặc \(4 \times 4 = 16\) cm)

                Đáp số : \(16\) cm.

b) Chu vi tứ giác ABCD là :

      \(4 + 4 + 4 + 4 = 16\) (cm)

      (hoặc \(4 \times 4 = 16\) cm)

                 Đáp số : \(16\)cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 127 : Số 1 trong phép nhân và phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 2 bài 127 : Số 1 trong phép nhân và phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 128 : Số 0 trong phép nhân và phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49 VBT toán 2 bài 128 : Số 0 trong phép nhân và phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 129 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT toán 2 bài 129 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 130 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51 VBT toán 2 bài 130 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 131 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52, 53 VBT toán 2 bài 131 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.