Vở bài tập Toán 2 Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Bài 126 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 VBT toán 2 bài 126 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối các điểm để được : 

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ và bút chì, nối các điểm đã cho để được các hình đúng yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính chu vi hình tam giác ABC :

Phương pháp giải:

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tam giác ABC là :

\(3 + 6 + 4 = 13\) (cm)

Đáp số : \(13\)cm.

Bài 3

Tính chu vi hình tứ giác MNPQ :

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo). 

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tứ giác MNPQ là :

\(5 + 6 + 8 + 5 = 24\) (dm)

Đáp số : \(24\) dm.

Bài 4

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Phương pháp giải:

 Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là :

      \(4 + 4 + 4 + 4 = 16\) (cm)

       (hoặc \(4 \times 4 = 16\) cm)

                Đáp số : \(16\) cm.

b) Chu vi tứ giác ABCD là :

      \(4 + 4 + 4 + 4 = 16\) (cm)

      (hoặc \(4 \times 4 = 16\) cm)

                 Đáp số : \(16\)cm.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Chương 5 : Phép nhân và phép chia

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài