Bài 122 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 2 bài 122 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

A. 5 giờ

B. 6 giờ

C. 5 giờ rưỡi

D. 6 giờ 30 phút

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Đồng hồ có kim giờ chỉ giữa số 5 và số 6; kim phút chỉ đúng vào số 6.

Vậy đồng hồ đang chỉ 5 giờ 30 phút hoặc 5 giờ rưỡi.

Chọn đáp án C.

Bài 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Nếu kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ chỉ :

A. 12 giờ 30 phút

B. 3 giờ rưỡi

C. 3 giờ

D. 12 giờ 15 phút

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong đề bài, khi kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào số nào thì đọc giờ đúng theo số đó. 

Lời giải chi tiết:

Nếu kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ chỉ 3 giờ.

Chọn đáp án C.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Buổi biểu diễn ca nhạc ở nhà hát bắt đầu lúc 20 giờ. Ngọc đến nhà hát lúc 20 giờ 15 phút. 

Như vậy :

Phương pháp giải:

So sánh thời gian buổi biểu diễn bắt đầu với thời gian Ngọc đến nhà hát rồi điền Đ hoặc S thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Buổi biểu diễn ca nhạc ở nhà hát bắt đầu lúc 20 giờ. Ngọc đến nhà hát lúc 20 giờ 15 phút.

Như vậy :

Bài 4

Viết giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp :

a) Hai hiệp chính của mỗi trận thi đấu bóng đá thường kéo dài trong 90 ……

b) Mỗi ngày người thợ làm việc trong 8……

c) Một người đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay hết khoảng gần 2 …

Phương pháp giải:

Ước lượng khoảng thời gian cho mỗi hoạt động rồi điền đơn vị thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

a) Hai hiệp chính của mỗi trận thi đấu bóng đá thường kéo dài trong 90 phút.

b) Mỗi ngày người thợ làm việc trong 8 giờ.

c) Một người đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay hết khoảng gần 2 giờ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu
 • Bài 123 : Tìm số bị chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 2 bài 123 : Tìm số bị chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 124 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT toán 2 bài 124 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 125 : Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 44, 45 VBT toán 2 bài 125 : Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 126 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 VBT toán 2 bài 126 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 127 : Số 1 trong phép nhân và phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 2 bài 127 : Số 1 trong phép nhân và phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm