Bài 88 : Tổng của nhiều số


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 2 VBT toán 2 bài 88 : Tổng của nhiều số tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Ghi kết quả tính

8 + 2 + 6 =.....            8 + 7 + 3 + 2 = .....

4 + 7 + 3 =.....            5 + 5 + 5 + 5 = .....

Phương pháp giải:

- Cộng các số lần lượt từ trái sang phải.

- Chú ý : Trong mỗi phép tính, có thể cộng các số có tổng bằng 10 rồi cộng tiếp với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

8 + 2 + 6 = 16           

8 + 7 + 3 + 2 = 20

4 + 7 + 3 = 14

5 + 5 + 5 + 5 = 20

Bài 2

Tính :

Phương pháp giải:

 Cộng dọc các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Số ?

 

\(5kg + ...kg + ...kg + ...kg = ...kg\) 

 

\(...l + ...l + ...l + ...l + ...l = ...l\)

c)

 

\(...dm + ...dm + ...dm = ...dm\)

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

- Cộng rồi điền kết quả vào chỗ trống cuối cùng.

Lời giải chi tiết:

a) \(5kg + 5kg + 5kg + 5kg = 20kg\)

b) \(3l + 3l + 3l + 3l + 3l = 15l\)

c) \(20dm + 20dm + 20dm = 60dm\)

Bài 4

Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu) :

Mẫu: 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ; 10 = 5 + 5

20 = ………………………

20 = ………………………

20 = ……………………… 

20 = ……………………… 

Phương pháp giải:

Viết số 20 thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau. 

Lời giải chi tiết:

\(20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4\) ;

\(20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2\)\( + 2 + 2\) ;

\(20 = 5 + 5 + 5 + 5\) ;

\(20 = 10 + 10\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu
 • Bài 89 : Phép nhân

  Giải bài tập 1, 2 trang 3 VBT toán 2 bài 89 : Phép nhân tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 90 : Thừa số - Tích

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6 VBT toán 2 bài 90 : Thừa số - Tích tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 91 : Bảng nhân 2

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT toán 2 bài 91 : Bảng nhân 2 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 92 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT toán 2 bài 92 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 93 : Bảng nhân 3

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 VBT toán 2 bài 93 : Bảng nhân 3 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.