Bài 102 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 18, 19 VBT toán 2 bài 102 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a)

\(\begin{array}{l}
2 \times 6 = .....\\
3 \times 6 = .....\\
4 \times 6 = .....\\
5 \times 6 = .....
\end{array}\)       \(\begin{array}{l}5 \times 10 = .....\\4 \times 9 = .....\\3 \times 8 = .....\\2 \times 7 = .....\end{array}\)       

\(\begin{array}{l}5 \times 5 = .....\\4 \times 4 = .....\\3 \times 3 = .....\\2 \times 2 = .....\end{array}\)       \(\begin{array}{l}
2 \times 4 = .....\\
3 \times 9 = .....\\
4 \times 7 = .....\\
5 \times 6 = .....
\end{array}\)       

b)

\(\begin{array}{l}
2 \times 3 = .....\\
3 \times 2 = .....
\end{array}\)      \(\begin{array}{l}4 \times 3 = .....\\3 \times 4 = .....\end{array}\)     

 \(\begin{array}{l}3 \times 5 = .....\\5 \times 3 = .....\end{array}\)     \(\begin{array}{l}
4 \times 5 = .....\\
5 \times 4 = .....
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 

\(\begin{array}{l}
2 \times 6 = 12\\
3 \times 6 = 18\\
4 \times 6 = 24\\
5 \times 6 = 30
\end{array}\)       \(\begin{array}{l}5 \times 10 = 50\\4 \times 9 = 36\\3 \times 8 = 24\\2 \times 7 = 14\end{array}\)     

\(\begin{array}{l}5 \times 5 = 25\\4 \times 4 = 16\\3 \times 3 = 9\\2 \times 2 = 4\end{array}\)       \(\begin{array}{l}
2 \times 4 = 8\\
3 \times 9 = 27\\
4 \times 7 = 28\\
5 \times 6 = 30
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
2 \times 3 = 6\\
3 \times 2 = 6
\end{array}\)       \(\begin{array}{l}4 \times 3 = 12\\3 \times 4 = 12\end{array}\)       

\(\begin{array}{l}3 \times 5 = 15\\5 \times 3 = 15\end{array}\)     \(\begin{array}{l}
4 \times 5 = 20\\
5 \times 4 = 20
\end{array}\)

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

Nhân hai thừa số rồi điền kết quả vào bảng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu \(>;<\) hoặc \(=\) vào chỗ trống :

\(4 \times 5.....4 \times 6\)        \(3 \times 8.....4 \times 8\)

\(5 \times 7.....2 \times 10\)      \(2 \times 9.....4 \times 4\)

\(4 \times 3.....3 \times 4\)

\(2 \times 5.....5 \times 2\)

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(4 \times 5 < 4 \times 6\)        \(3 \times 8 < 4 \times 8\)

\(5 \times 7 > 2 \times 10\)       \(2 \times 9 > 4 \times 4\)

 \(4 \times 3 = 3 \times 4\)

\(2 \times 5 = 5 \times 2\)

Bài 4

 Mỗi học sinh trồng được 5 cây hoa. Hỏi 7 học sinh trồng được bao nhiêu cây hoa ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 học sinh : 5 cây hoa

7 học sinh : ... cây hoa ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây hoa một học sinh trồng được nhân với 7.

Lời giải chi tiết:

7 học sinh trồng được số cây hoa là :

5 x 7 = 35 (cây)

Đáp số : 35 cây.

Bài 5

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Phương pháp giải:

Đếm số cạnh 4cm của hình ngôi sao.

Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đó rồi trình bày bài toán. 

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn dây đồng đó là :

\(4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4\)\( = 40\)  (cm)

Đáp số : \(40\)cm.

Cách khác :

Độ dài đoạn dây đồng đó là :

\(4 \times 10 = 40\) (cm)

Đáp số : 40cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu
 • Bài 103 : Phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 20 VBT toán 2 bài 103 : Phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 104 : Bảng chia 2

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 2 bài 104 : Bảng chia 2 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 105 : Một phần hai

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 2 bài 105 : Một phần hai tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 106 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 VBT toán 2 bài 106 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 VBT toán 2 bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.