Bài 100 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 15, 16 VBT toán 2 bài 100 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ):

a)      

 

b)      

 

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc bằng tổng các độ dài đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc ABC là:

        \(10 + 12 = 22(dm)\) 

               Đáp số : \(22dm.\)

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQ là :

        \(8 + 9 + 10 = 27(dm)\) 

               Đáp số : \(27 dm.\)

Bài 2

Một con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

Tính tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD. 

Lời giải chi tiết:

Con ốc sên phải bò đoạn đường dài số xăng-ti-mét là :

       \(68 + 12 + 20 = 100\) (cm)

               Đáp số : \(100\) cm.

Bài 3

Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ vào chỗ chấm :

 

a) Các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là: ………… 

b) Các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng là: …………

Phương pháp giải:

Liệt kê các đoạn thẳng thỏa mãn điều kiện bài toán.

Chú ý : Đọc tên các điểm theo đúng thứ tự. 

Lời giải chi tiết:

a) Các đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là :

    Đường gấp khúc ABCD, BCDE.

b) Các đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là :

    Đường gấp khúc ABC, BCD, CDE.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu
 • Bài 101 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 16, 17 VBT toán 2 bài 101 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 102 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 18, 19 VBT toán 2 bài 102 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 103 : Phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 20 VBT toán 2 bài 103 : Phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 104 : Bảng chia 2

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 2 bài 104 : Bảng chia 2 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 105 : Một phần hai

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 2 bài 105 : Một phần hai tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.