Bài 108 : Bảng chia 3


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 2 bài 108 : Bảng chia 3 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:          

\(9:3 = .....\)            \(6:3 = .....\)

\(3:3 = .....\)            \(15:3 = .....\)

\(12:3 = .....\)          \(21:3 = .....\)

\(18:3 = .....\)

\(24:3 = .....\)

\(27:3 = .....\)

\(30:3 = .....\)

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(9:3 = 3\)                \(6:3 = 2\)

\(3:3 = 1\)                \(15:3 = 5\)

\(12:3 = 4\)               \(21:3 = 7\)

\(18:3 = 6\)

\(24:3 = 8\)

\(27:3 = 9\)

\(30:3 = 10\)

Bài 2

Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

3 bình : 18 lít

1 bình : ... lít ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 18 chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Mỗi bình có số lít mật ong là :

\(18:3 = 6\) (lít)

Đáp số : \(6\) lít.

Bài 3

Số ?

Phương pháp giải:

Lấy số bị chia chia cho số chia rồi điền kết quả vào ô tương ứng trong bảng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân, chia đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 109 : Một phần ba

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26 VBT toán 2 bài 109 : Một phần ba tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 110 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 VBT toán 2 bài 110 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 VBT toán 2 bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 112 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 VBT toán 2 bài 112 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 113 : Bảng chia 4

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 VBT toán 2 bài 113 : Bảng chia 4 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm