Lesson 3 - Unit 9 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Let’s talk.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 6. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 51

  

Lời giải chi tiết:

A: What do you want?

B: I want some yams.

Tạm dịch:

A: Bạn muốn thứ gì không?

B: Tôi muốn một ít khoai lang.

Bài 2

Task 7. Let’s talk. (Cùng nói nào)

Lời giải chi tiết:

a.

A: What do you want?

B: I want some yams.

Tạm dịch:

A: Bạn muốn gì?

B: Tôi muốn một ít khoai lang.

b.

A: What do you want?

B: I want some yogurt.

Tạm dịch:

A: Bạn muốn gì?

B: Tôi muốn một ít sữa chua.

c.

A: What do you want?

B: I want some yo-yos.

Tạm dịch:

A: Bạn muốn gì?

B: Tôi muốn một số yo-yo.

Bài 3

Task 8. Let’s sing! (Cùng hát nào) track 52

 

 

Lời giải chi tiết:

Yo-yos and yogurt.

I want some yo-yos.

I want some yogurt.

Yams and apples.

Mum wants some yams.

Mum wants some apples.

 

Tạm dịch:

Yo-yos và sữa chua.

Con muốn một số yo-yo.

Con muốn một ít sữa chua.

Yams và táo.

Mẹ muốn một ít khoai lang.

Mẹ muốn một ít táo.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài