Lesson 2 - Unit 9 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 2 - Unit 9 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 3. Listen and chant. (Nghe và nói) track 49

  

Lời giải chi tiết:

Y, y, yo-yos.

Can you see the yo-yos?

Y, y, yams.

Can you see the yams?

Y, y, yogurt.

Can you see the yogurt?

Tạm dịch:

Y, y, yo-yos.

Bạn có thể thấy yo-yos không?

Y, y, yams.

Bạn có thể nhìn thấy khoai lang không?

Y, y, sữa chua.

Bạn có thấy sữa chua không?

Bài 2

Task 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu P) track 50

  

Lời giải chi tiết:

1. a

 

I can see some yo-yos.

Tạm dịch: Tôi có thể thấy một vài cái  yo yo.

2. b

 

I can see some yogurt.

Tạm dịch: Tôi có thể thấy vài hộp sữa chua.

Bài 3

Task 5. Look and write. (Nhìn và viết)

Lời giải chi tiết:

Yams, yams

Yogurt, yogurt

Yo – yos

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài