Lesson 2 – Unit 5. In the classroom - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 2 – Unit 5. In the classroom - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

  

Q, q, a square

(Q, q, một hình vuông)

He’s colouring a square.

(Anh ấy đang tô màu một hình vuông.)

Q, q, a question.

(Q, q, một câu hỏi.)

He’s answering a question.

(Anh ấy đang trả lời một câu hỏi.)

Q, q, a quiz

(Q, q, một bài kiểm tra)

She’s doing a quiz.

(Cô ấy đang giải câu đố.)

Lời giải chi tiết:

 

 

 

 

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ) t

  

Lời giải chi tiết:

1. a: He’s colouring a square.

(Cậu ấy đang tô màu hình vuông.)

2. b: She’s doing a quiz.

(Cô ấy đang giải câu đố.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

- square

- Quiz, quiz

- Question, question

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu