Fun time 3 - SGK Tiếng Anh 1 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Circle and match. Then say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Circle and match. Then say. (Khoanh tròn và nói. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

- yo-yos: con quay yo-yo

- yams: khoai lang

- yogurt: sữa chua

- zoo: sở thú

- zebra: ngựa vằn

Bài 2

Task 2. Let’s play. (Cùng chơi nào)

Bài 3

Task 3. Write and say. (Viết và nói)

Lời giải chi tiết:

1. I want some yogurt.

2. I want some yams.

3. Do you like the zoo? No, I don’t.

4. Do you like the zebu? Yes, I do.

Tạm dịch:

1. Tôi muốn một ít sữa chua.

2. Tôi muốn một số khoai lang.

3. Bạn có thích sở thú không? Không, tôi không.

4. Bạn có thích zebu không? Có, tôi có thích.

Bài 4

Task 4. Let’s play. (Cùng chơi nào)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài