Fun time 1 - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Fun time 1 - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Find and circle the words. Then say.

(Tìm và khoanh tròn từ. Nói)

Lời giải chi tiết:

a. pizza: bánh pizza

b. kitten: mèo con

c. popcorn: bỏng ngô

d. bike: xe đạp

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

- Stand up!: Đứng lên!

- Sit down!: Ngồi xuống!

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Look, read and write. Then say aloud.

(Nhìn, đọc và viết. Rồi nói to.)

Lời giải chi tiết:

1. The pizza is yummy.

(Bánh pizza thật ngon.)

 

2. A: Is he flying a kite

(Anh ấy đang thả diều à?)

B: Yes, he is.

(Đúng vậy.)

 A: Is she riding a bike?

(Cô ấy đang đi xe đạp à?)

B: Yes, she is.

(Đúng vậy.)

4. The pasta is yummy.

(Mì ống ngon.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

Từ vựng

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu