Lesson 2 - Unit 14 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 2 - Unit 14 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 3. Listen and chant. (Nghe và nói) track 77

  

Lời giải chi tiết:

Er, er, sister.

She’s my sister.

She’s sixteen.

Er, er, brother.

He’s my brother.

He’s nineteen.

Tạm dịch:

Er, er, chị.

Cô ấy là chị của tôi.

Chị ấy mười sáu tuổi.

Er, er , anh trai.

Anh ấy là anh trai của tôi.

Anh ấy mười chín tuổi

Bài 2

Task 4. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn) track 78

  

Lời giải chi tiết:

1. b

 

My brother is seventeen.

Tạm dịch: Anh trai tôi mười bảy tuổi.

2. b

 

My sister is twenty.

Tạm dịch: Chị gái tôi hai mươi tuổi.

Bài 3

Task 5. Write and say. (Viết và nói)

 

Lời giải chi tiết:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài