Lesson 1 – Unit 3. At the seaside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 – Unit 3. At the seaside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

- sail: cánh buồm

- sea: biển

- sand: cát

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- sail: cánh buồm

- sea: biển

- sand: cát

Từ vựng

1. 

2. 

3. 


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu