Lesson 1 - Unit 10. At the zoo - Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

Lời giải chi tiết:

- zoo: sở thú

- zebu: con bò

- zebra: con ngựa vằn

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

- zoo: sở thú

- zebu: con bò

- zebra: con ngựa vằn

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu