Lesson 1 - Unit 13 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 1 - Unit 13 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 71

  

Lời giải chi tiết:

- eleven: số 11

- thirteen: số 12

- fourteen: số 14

- fifteen: số 15

Bài 2

Task 2. Point and say. (Chỉ và nói)

Lời giải chi tiết:

- eleven: số 11

- thirteen: số 12

- fourteen: số 14

- fifteen: số 15

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài