Lesson 1 - Unit 11 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 58

 

Lời giải chi tiết:

- sliding: trượt cầu trượt

- riding: đạp xe

- driving: lái xe

Bài 2

Task 2. Point and say. (Chỉ và nói)

Lời giải chi tiết:

- sliding: trượt cầu trượt

- riding: đạp xe

- driving: lái xe

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài