Lesson 1 - Unit 16 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Lesson 1 - Unit 16 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 86

  

Lời giải chi tiết:

- tent: lều, trại

- teapot: ấm trà

- blanket: chăn

Bài 2

Task 2. Pointand say (chỉ và nói)


Lời giải chi tiết:

- tent: lều, trại

- teapot: ấm trà

- blanket: chăn

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài