Lesson 1 - Unit 14 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống


Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 76

  

Lời giải chi tiết:

- sister: chị/ em gái

- brother: anh/ em trai

- grandmother: bà

Bài 2

Task 2. Point and say (Chỉ và nói)

Lời giải chi tiết:

- sister: chị/ em gái

- brother: anh/ em trai

- grandmother: bà

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài